Dodatek węglowy – informacja

Dodatek węglowy – informacja

dodatek węglowy - napis

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach, ul. Gwarna 1, osobiście lub drogą elektroniczną (e-PUAP).

Kontakt do GOPS w Kunicach, tel. 76 8575 316, 731 800 017.

 

Więcej informacji o dodatku węglowym:
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy