Terminy polowań zbiorowych KŁ „BATALION” w sezonie 2022/2023

Terminy polowań zbiorowych KŁ „BATALION” w sezonie 2022/2023

Wójt Gminy Kunice podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr 140 i 141 odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Batalion” w Legnicy, terminy polowań w załączeniu (Obwieszczenie Wójta Gminy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice, terminy polowań (format PDF)