Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Wójt Gminy Kunice przekazuje do publicznej wiadomości pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zakazu korzystania z wód Odry i jej dopływów w celu pojenia zwierząt gospodarskich

Treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (format PDF)