Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt – aktualizacja

Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt – aktualizacja

Wójt Gminy Kunice przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą wykorzystywania wody do pojenia zwierząt.

Zaktualizowana treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (format PDF)