1 września obchodzimy 83 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

1 września obchodzimy 83 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

83 rocznica wybuchu II Wojny Światowej - napis

1 września obchodzimy 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą przyjmuje się, jako datę jej rozpoczęcia czyli agresji Niemiec na Polskę. II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości.

Trwała od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku, a w Azji do 2 września 1945 roku. Działania wojenne prowadzono w Europie, Afryce, Azji oraz oceanach. Dokładna liczba ofiar II wojny światowej nie jest znana. Według różnych szacunków mogło w niej zginąć od 75 do ponad 85 milionów ludzi.

Zakończenie oficjalnych działań zbrojnych na terenie okupowanej Polski oznaczało początek działalności konspiracyjnej. Już 27 września 1939 roku w Warszawie powstała konspiracyjna Służba Zwycięstwu Polski, stanowiąca zalążek przyszłego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. AK przez cały okres wojny prowadziła na terenie kraju działania dywersyjne przeciwko obu okupantom, których apogeum była akcja „Burza” oraz zorganizowane w 1944 roku Powstanie Warszawskie.

Polacy uczestniczyli również w kampanii francuskiej walcząc m.in. na linii Maginota, w Lotaryngii, Szampanii i w rejonie Paryża oraz w bitwie o Anglię, gdzie m.in. wsławił się słynny polski lotniczy Dywizjon 303. Polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich brała również udział w obronie twierdzy Tobruk na terenie Libii.

30 lipca 1941 roku po podpisaniu układu Sikorski-Majski zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między ZSRR a władzami Polski na uchodźstwie, co wiązało się m.in. z amnestią dla obywateli polskich i zgodą na utworzenie na terenie Związku Radzieckiego Armii Polskiej. Polskie formacje na przełomie marca i kwietnia zostały ewakuowane do Iranu, a następnie przez Egipt do Włoch, gdzie uczestniczyły w kampanii włoskiej, wsławiając się m.in. zdobyciem klasztoru na Monte Cassino i uczestnictwem w wyzwalaniu Bolonii.

Pod koniec wojny polskie oddziały brały także udział w działaniach wojennych na terenie centralnej Europy, uczestnicząc m.in. w operacji desantowej w Normandii w 1944 roku oraz w wyzwalaniu Holandii i Belgii. Polskie jednostki walczyły również na Morzu Śródziemnym oraz w bitwie o Atlantyk. Wszystkie polskie formacje wojskowe na zachodzie bohatersko i z niezwykłym poświęceniem walczyły na odległych od Polski frontach. Wprawdzie walczyły ze wspólnym wrogiem, ale jednak ze świadomością, że przelewają krew o wolność innych narodów i to w czasie, gdy dogorywała osamotniona Warszawa, pozbawiona jakiejkolwiek pomocy ze strony sojuszników.

To polski żołnierz pierwszy stawił opór niemieckiej, a później sowieckiej agresji. Nie tracąc wiary w zwycięstwo walczył z okupantami. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli i zginęli za naszą wolność.