Spotkanie w Urzędzie Gminy Miękina

W dnu 05 września 2022 miało miejsce spotkanie w Urzędzie Gminy Miękina.

Tematem przewodnim rozmowy był nowoczesny kompleks szkolno-sportowy zlokalizowany w miejscowości Lutynia (gmina Miękinia). Omówione zostały problemy natury demograficznej, budowlanej oraz finansowej, związane z tego typu inwestycją. W kontekście poszukiwania optymalnego wariantu dla inwestycji szkolnej, do jakiej musi przygotować się Gmina Kunice, było to bardzo ważne spotkanie.

Dzięki życzliwości, otwartości i zaangażowaniu: Wójta Gminy Miękinia – Pana Jana Grzegorczyn, Zastępcy Wójta – Pani Gabrieli Gronek-Bednarczyk oraz Dyrektor Szkoły – Jadwigi Rybackiej możliwe było zwiedzenie placówki i zapoznanie się z zastosowanymi rozwiązaniami.