Zebranie wiejskie – Spalona

Zebranie wiejskie – Spalona

W dniu 15.09.2022r. o godzinie 19:00 odbędzie się zebranie wiejskie w Spalonej. Tematem zebrania będzie wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.
Miejsce zebrania: Świetlica w Spalonej (naprzeciwko szkoły)