Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla zdolnych uczniów z Gminy Kunice

Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla zdolnych uczniów z Gminy Kunice

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Legnicy stworzył program stypendialny w roku szkolnym 2022/2023 obejmujący uczniów szkół podstawowych uczęszczających do szkól podstawowych na terenie gminy Kunice.
Wójt Gminy Kunice zawarł z Prezesem Banku Spółdzielczego w Legnicy umowę o współpracy, dzięki której 5 najzdolniejszych uczniów z Gminy Kunice otrzyma dodatkowe stypendia.

Warunkami przyznania stypendium są:
1. średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym 2022/2023,
2. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
3. inne wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Wnioski o przyznanie stypendium składa Dyrektor szkoły w terminie do 15 czerwca 2023 r. do Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Bank Spółdzielczy Legnica
https://www.bslegnica.pl/

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg