Informacje z działalności Wójta

W dniu 03/09/2022 miało miejsce spotkanie w Gminie Podgórzyn z:

Wójtem Gminy Podgórzyn – Mirosławem Kalata
Zastępcą Wójta Gminy Podgórzyn – Tomaszem Szewczykiem
Radnym Gminy Podgórzyn – Marcinem Horodeckim
Grzegorzem Kołodziej – nadzorującym inwestycję
Edytą Ziemba – wicedyrektor szkoły.

Tematem wizyty było zaczerpnięcie wiedzy w zakresie procesu realizacji budowy kompleksu szkolnego.

Szkoła w Podgórzynie to nowoczesny kompleks wybudowany z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Pomieszczenia w budynku rozmieszczone zostały według opracowanej strategii (np. prawa strona sale lekcyjne, lewa strona sale do zajęć sensorycznych, sale do biofeedbacku itp).
Omówione zostały zagadnienia demograficzne, projektowe, wykonawcze związane z realizacją tak obszernego zadania. Spotkanie było bardzo wartościowe, ponieważ jednostka obecnie realizuje etap rozbudowy szkoły o pełnowymiarową salę gimnastyczną i zauważa różnice w technologiach obecnych i tych sprzed 3lat.