Zawiadomienie – zebrania wiejskie w miejscowościach gminy Kunice

Zawiadomienie – zebrania wiejskie w miejscowościach gminy Kunice

Wójt Gminy Kunice zwołuje zebrania wiejskie w miejscowościach gminy Kunice według załączonego harmonogramu zebrań wiejskich

Porządek  zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zapoznanie mieszkańców z wynikami raportu z audytu organizacyjno- finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.
 3. Informacja Wójta dotycząca planów inwestycyjnych na terenie gminy Kunice na 2023 rok.
 4. Dyskusja i sprawy różne dotyczące sołectwa.
 5. Zakończenie zebrania.

 

Wójt Gminy Kunice
 /-/ Józef Pieróg

 

Harmonogram zebrań wiejskich z mieszkańcami  w sprawie wyników audytu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o .o

 1. Kunice – 18.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: GOKIS Kunice
 2. Golanka Górna, Spalona, Szczytniki Małe  – 19.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej
 3. Rosochata – 20.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Rosochatej
 4. Jaśkowice Legnickie – 20.10.22r. godz. 18:30 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Jaśkowicach Legnickich
 5. Ziemnice – 21.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Ziemnicach
 6. Piotrówek – 25.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Piotrówku
 7. Grzybiany – 25.10.22r. godz. 18:30 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Grzybianach
 8. Miłogostowice – 27.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Miłogostowicach
 9. Bieniowice – 27.10.22r. godz. 18:30 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Bieniowicach
 10. Szczytniki nad Kaczawą – 28.10.22r. godz. 17:00 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Szczytnikach nad Kaczawą
 11. Pątnów Legnicki – 28.10.22r. godz. 18:30 – miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Pątnowie Legnickim

 

do pobrania: