Spotkanie Radnego Województwa Dolnośląskiego z Wójtem Gminy Kunice

Spotkanie Radnego Województwa Dolnośląskiego z Wójtem Gminy Kunice

W dniu 18.10.2022 w Urzędzie Gminy w Kunicach miało miejsce spotkanie Radnego Województwa Dolnośląskiego – Piotra Karwana z Wójtem Gminy Kunice – Józefem Pierogiem oraz Zastępcą Wójta Gminy Kunice Ewą Hoszowską.

Omówione zostały plany działania na najbliższy czas oraz możliwości wspólnego działania dla dobra Gminy.