Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

czyste powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

działa w budynku Urzędu Gminy Kunice, piętro I , pokój nr 13
w następujących dniach i godzinach:

Wtorek    11;30   – 15.30
Czwartek   9.00  – 13.00
Piątek 11.00  – 13.00

 

Według stanu na dzień 30.09.2022 roku z terenu Gminy Kunice:

  • złożono 103 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych wyniosła 56,
  • łącznie wypłacono 535 630,40 zł dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (zadania zakończone).

Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile dofinansowania w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego Czyste Powietrze znaleźć można na stronie internetowej:  www.czystepowietrze.gov.pl