Gala z okazji wręczenia stypendiów Wójta Gminy Kunice

Gala z okazji wręczenia stypendiów Wójta Gminy Kunice

W uroczystej gali, jaka miała miejsce w dniu 26/10/2022 w Szkole w Spalonej, Wójt Gminy Kunice – Józef Pierog wraz z Przewodniczącym Rady Gminy — Krzysztofem Błądzińskim wręczyli stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali laureatom wyników, docenili ich trud oraz wytrwałość. Wręczone zostały drobne upominki, listy gratulacyjne dla rodziców oraz stypendia finansowe.

Na podstawie uchwał Rady Gminy Kunice stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice w roku szkolnym 2021/2022 przyznano 58 stypendiów:
– uczniom klas IV – VI szkół podstawowych -15 osobom,
– uczniom klas VII-VIII szkół podstawowych – 14 osobom,
– uczniom klas szkół ponadpodstawowych – 14 osobom
– uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – 15 osobom.

Galę uświetniły występy przygotowane przez uczniów szkoły w Spalonej, był śpiew, taniec i pokazy taneczno-gimnastyczne.
Gościem uroczystości była między innymi wicestarosta legnicki Janina Mazur, która także doceniła uczniowski trud w osiągane wyniki. Na twarzach opiekunów przybyłych z dziećmi widoczna była radość oraz wzruszenie.
Wśród zaproszonych gości była także Radna Beata Orłowska, dzięki której program stypendialny został uchwalony.
Po zakończeniu części oficjalnej na zaproszonych gości czekał poczęstunek.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu, pomocy Dyrektor Szkoły w Spalonej, występom artystycznym przygotowanym przez uczniów formuła gali była bardzo uroczysta.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości serdecznie dziękujemy.
Przybyłym Gościom składamy podziękowania za liczne przybycie.