Informacja z działalności Wójta

W dniach 07-08/11/2022 Wójt Gminy Kunice brał udział w samorządowej konferencji „Samorząd i jego otoczenie. Jak wspierać rozwój naszych małych ojczyzn? ” zorganizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź.

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat otoczenia w jakim przyszło obecnie funkcjonować samorządom. Gośćmi zaproszonymi byli między innymi poseł Wojciech Zubowski, senator Krzysztof Mróz oraz Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.  Omówione zostały bieżące problemy samorządów oraz możliwości ich wsparcia. O programach informowali między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Gospodarki Krajowej. Informacje przekazane przez wyżej wymienionych przedstawicieli są bardzo cenne w kontekście potrzeb gminy i zostaną one na pewno wykorzystane.