Komunikat ZUK Kunice

ZUK - logo

W imieniu Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o.o. zapraszam tych mieszkańców Gminy Kunice, którzy nie mają podpisanej od dnia 25.06.2021 r. umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków o zgłaszanie się do siedziby Spółki w Jaśkowicach Legnickich 49, celem dopełnienia formalności.

Jednocześnie informuję, że przygotowane dla Państwa dokumenty rozwiązują pod względem formalno-prawnym dotychczasowy dualizm umów (Hemiz-Bis, ZUK).

Podpisanie umów oraz podjęcie przez Radę Gminy decyzji co do dalszego istnienia Spółki zakończy wielomiesięczny spór pomiędzy mieszkańcami oraz organami gminy, co pozwoli na odbudowanie wzajemnych relacji.

 

Z poważaniem
Małgorzata Jawor
Prezes Zarządu