Informacja w sprawie wniosków o zakup preferencyjny węgla

Informacja w sprawie wniosków o zakup preferencyjny węgla

obraz - Węgiel + Informacja

Urząd Gminy Kunice informuje, że od 22 listopada 2022 r. mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla. Wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Kunicach (ul. Gwarna 1) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach (ul. Legnicka 15)
– lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie po 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminach do 31 grudnia 2022 r. oraz od 01 stycznia 2023 r. Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzyma zawiadomienie, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu. W celu sfinalizowania zakupu wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na wskazane konto Urzędu Gminy Kunice.

Z uwagi na krótki termin zakupu i dostawy (do 31.12.2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

  

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

 

do pobrania: