Promesy dla strażaków OSP

Promesy dla strażaków OSP

wręczenie promesy

W dniu 21/11/2022 w Lubinie miała miejsce uroczystość wręczenia promes na dofinansowanie zadań w ramach programu  priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Promesy strażakom wręczyła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która podziękowała za trud, poświęcenie oraz wkład w zapewnienie nam poczucia bezpieczeństwa. Otrzymane dofinansowanie na nowe wyposażenie przyczyni się do bezpieczeństwa pracy strażaków w czasie prowadzenia przez nich akcji ratowniczych , zapewniał Nadbryg. Marek KAMIŃSKI, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP. Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Łukasz KASZTELOWICZ,  był dumy, że dzięki programowi tak wiele jednostek OSP mogło otrzymać dodatkowe wsparcie na swoją działalność.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, posłowie (Ewa SZYMAŃSKA, Krzysztof KUBÓW, Wojciech ZUBOWSKI), senator Krzysztof MRÓZ , radny Sejmiku Dolnośląskiego Piotr KARWAN.

Nasi strażacy otrzymali promesy w wysokości:

  • 10.000,00zł –  Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach
  • 10.000,00zł  – Ochotnicza Straż Pożarna w Miłogostowicach

Promesy z rąk Pani Marszałek odebrał Komendant Gminny OSP Józef GIEDROJĆ.
Otrzymane środki na pewno przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy naszych strażaków oraz mieszkańców.