Informacja w zakresie cen prądu w 2023r. dla gospodarstw domowych

Informacja w zakresie cen prądu w 2023r. dla gospodarstw domowych

wtyczka-kontakt

Informujemy, że gospodarstwa domowe na mocy właściwej ustawy w 2023 roku korzystają z ceny energii elektrycznej  w wysokości 693 zł za MWh w limicie do 2 MWh na rok. W tym zakresie nie trzeba składać żadnego oświadczenia. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zastosować limit w powyższej kwocie czyli 0,693 zł na 1 kWh.

Natomiast w przypadku gospodarstwa domowego, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach tj. do 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia – do 30 czerwca 2023r.

Informacje i wzory oświadczeń mogą Państwo znaleźć u swoich sprzedawców energii.

Poniżej ustalone limity zużycia energii elektrycznej w podziale na rodzaj gospodarstwa domowego:

  • 2 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych
  • 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych w skład których wchodzi osoba z niepełnosprawnością
  • 3  MWh rocznie – dla rodzin wielodzietnych, czyli mających Kartę Dużej Rodziny
  • 3  MWh rocznie – dla rolników

Uprawniony odbiorca składa oświadczenie, w którym:

  • dla limitu 3 MWh w przypadku rolnika: należy podać numer decyzji o wymiarze za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, należy także podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję oraz załączyć kopię decyzji
  • dla limitu 3 MWh w przypadku gospodarstwa wielodzietnego, czyli mającego Kartę Dużej Rodziny – odbiorca uprawniony podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty
  • dla limitu 2,6 MWh w przypadku osoby niepełnosprawnej – odbiorca uprawniony oświadcza, iż w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba posiadająca stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba dołączać kopii takiego orzeczenia

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2243).