Bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych – artykuł prewencyjny KRUS

Bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych – artykuł prewencyjny KRUS

Bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych

 1. Użytkowanie instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i według wskazań producenta.
 2. Nie wolno naprawiać przepalonych wkładek bezpiecznikowych.
 3. Przewody elektryczne – kable mogą być łączone tylko za pomocą gniazd i wtyków. Izolacja przewodów nie może być uszkodzona.
 4. Wszystkie elementy osprzętu powinny być sprawne technicznie, nieuszkodzone.
 5. W pomieszczeniach gospodarskich (piwnicach, oborach, chlewniach, stajniach, magazynach paliw i ś.o.r) należy stosować przewody izolowane i w ochronnej powłoce,
  a oprawy, puszki i wyłączniki –szczelne, zabezpieczające elementy metalowe przed wilgocią i żrącymi gazami.
 6. Silniki elektryczne oraz chłodziarki, parniki, grzejniki itp., powinny być podłączone do gniazd uziemionych lub „wyzerowanych”.
 7. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji silników elektrycznych, przed ich ponownym uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość połączeń przewodu zerującego w gniazdkach wtykowych i wtyczkach.
 8. Przenośne źródła oświetlenia elektrycznego powinny być zasilane napięciem bezpiecznym tj. nie wyższym niż 25V.
 9. Po naładowaniu rozruchowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych należy montować je w pojazdach (ciągnikach, samochodach i maszynach samojezdnych) po upływie czasu całkowitego ich odgazowania, podanego w instrukcji obsługi.

 

Materiały źródłowe:

– broszury prewencyjne KRUS     

Opracowała:          
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
PT KRUS  w Legnicy