Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kunice z dotacją celową z Funduszu Sprawiedliwości

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kunice z dotacją celową z Funduszu Sprawiedliwości

straż pożarna gmina kunice / wójt gminy kunice

DOTACJA CELOWA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY KUNICE
POZYSKANA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

logo ms i fs
Gmina Kunice pozyskała dotację celową w kwocie 15.700,00 zł na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Środki finansowe pozyskane z dotacji celowej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości przeznaczone zostały na współfinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach w postaci masztu oświetleniowego (przenośnego systemu oświetleniowego) w ilości 1 szt., parawanu ochronnego w ilości 1 szt. oraz narzędzia ratowniczego dielektrycznego w ilości 1 szt. oraz przeznaczone zostały na współfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków-ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłogostowicach w postaci ubrań specjalnych/bojowych 2-częściowych w ilości 2 szt., butów specjalnych w ilości 2 par oraz rękawic specjalnych w ilości 4 par.

Zakupiony sprzęt ratownictwa oraz wyposażenie osobiste strażaków-ratowników pozwoli jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kunice na zwiększenie gotowości bojowej oraz zwiększenie możliwości niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym zarówno w wypadkach drogowych, jak i pożarniczych.

W dniu 22.12.2022r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Kunice z siedzibą w Kunicach przy ul. Gwarnej 1 Wójt Gminy Kunice wraz z Zastępcą Wójta dokonali uroczystego przekazania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach i Ochotniczej Straży w Miłogostowicach sprzętu ratownictwa oraz wyposażenia osobistego strażaków-ratowników, którego zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz środków własnych gminy Kunice.