Od dnia 01.01.23r. w komunikacji miejskiej w Legnicy wprowadza się nowy cennik biletów.

Od dnia 01.01.23r. w komunikacji miejskiej w Legnicy wprowadza się nowy cennik biletów.

Autobus - znak

MPK sp. z o.o. informuje:
Od dnia 01 stycznia 2023 r. w komunikacji miejskiej w Legnicy wprowadza się nowy cennik biletów.

Bilety okresowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów na jakie były wystawione.
W okresie trzydziestu dni od 01 stycznia 2023 r., pasażerowie mogą do posiadanego biletu jednoprzejazdowego oraz biletu 24 – godzinnego wielokrotnego przejazdu o dotychczasowym, niższym nominale, dokonać dopłaty poprzez nabycie w punktach dystrybucji biletów uzupełniających.
Po upływie trzydziestu dni od dnia 01 stycznia 2023 r., bilety uzupełniające można będzie nabywać, przez okres dziewięćdziesięciu dni wyłącznie w kasie biletowej w siedzibie operatora przewozów (MPK).

Nowe ceny biletów

źródło: https://mpk.legnica.pl/aktualnosci/2022-12-22.php