„Spotkania z Poezją”

Spotkanie z poezją

18 stycznia 2023 roku w Klubie Seniora odbyło się spotkanie poetyckie. Gościem szczególnym był Pan Czesław Pobiedziński, który prezentował swoje wiersze pisane z potrzeby serca oraz pod wpływem impulsu. Na zakończenie został zlicytowany tomik wierszy Pana Czesława Pobiedzińskiego a kwota zostanie przekazana na szczytny cel WOŚP.