Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”

czyste powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
Z ZAKRESU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

działa w budynku Urzędu Gminy Kunice, piętro I , pokój nr 13 w następujących dniach i godzinach
wtorek – 11:30   – 15:30
Czwartek 09:00 – 13:00
Piątek 11:00 – 13:00

 

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku z terenu Gminy Kunice:
• złożono 109 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze,
• liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych wyniosła 63,
• łącznie wypłacono 653.730,90 zł dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (zadania zakończone).

 

do pobrania: