Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2023 w gminie Kunice

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2023 w gminie Kunice

Wójt Gminy Kunice informuje, że na podstawie podjętej Uchwały NR XLIX/326/23 Rady Gminy Kunice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2023 rok, przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej w kwocie: 300 000,00 zł.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg