Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2023

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2023

W związku zamiarem przystąpienia Gminy Kunice do ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu naborem wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest informujemy, że w terminie od 08 lutego 2023 r. do 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kunice przyjmowane są wnioski od zainteresowanych mieszkańców w zakresie usunięcia wyrobów azbestowych w roku 2023. Można złożyć wniosek na demontaż i odbiór, lub na odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. We wniosku należy dokładnie określić ilość wyrobów. Wniosek można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy w Kunicach (ul. Gwarna 1, pokój nr 10).
Poziom dofinansowania wynosi 40%, pozostałe 60% kosztów usunięcia azbestu pokrywa właściciel nieruchomości.

Wniosek o usunięcie wyrobow zawierajacych azbest 2023 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. /76/ 85 75 322 wew. 49