Informacja z działalności Wójta

W dniu 13 lutego 2023 spotkałem się w Miłogostowicach z Panią Sołtys Beatą Kujawą oraz Panem Radnym Tomaszem Mesnerem.

Tematem przewodnim były dwa miejsca położone w Miłogostowicach a mianowicie: teren na którym znajduje się pomnik oraz teren parku. Pani Sołtys przedstawiła swój „pomysł” na zagospodarowanie terenu wokół pomnika, natomiast teren parku to miejsce, w którym mieszkańcy już zaczęli działać. Na drzewach zawieszone zostały ręcznie robione ule dla pszczół. Są to tereny, którymi obecnie zarządza KOWR. Mieszkańcy chcieliby objąć opieką omawiane miejsca, które są bardzo atrakcyjne, dlatego zasadne jest rozpoczęcie działań zmierzających do pozyskania przez Gminę tych terenów. Dodatkowo na spotkaniu poruszone zostały tematy oświetlenia w okolicy przystanku autobusowego oraz w okolicach parku.