Nabór wniosków  z Poddziałania 4.1.3 – Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Nabór wniosków  z Poddziałania 4.1.3 – Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Nabór wniosków  z Poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie – nabór od 31 stycznia do 1 marca 2023r.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 stycznia 2023 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 31 stycznia do dnia 1 marca 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Poniżej linki do ogłoszenia:

 https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-nawadniania-w-gospodarstwie—nabor-30-listopada-do-28-stycznia-2021-r

 https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-31-stycznia—1-marca-2023-r2