Konkurs na realizację zadania publicznego dot. poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta

Konkurs na realizację zadania publicznego dot. poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta mieszkańców Dolnego Śląska w 2023r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego poszerzenia świadomości oraz wzmocnienia wiedzy o prawach konsumenta mieszkańców Dolnego Śląska w 2023 r.

Więcej na:

 https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-dotyczacego-poszerzenia-swiadomosc/