Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – L Sesja Rady Gminy w Kunicach (23.02.2023)

Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – L Sesja Rady Gminy w Kunicach (23.02.2023)

Imienny wykaz głosowania radnych z L sesji rady gminy Kunice:
https://www.bip.kunice.pl/Document/6579

Interpelacje i zapytania złożone na L sesji Rady Gminy:
https://www.bip.kunice.pl/Document/6575