Świętujemy Złote Gody

W dniu 24 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kunice na sali posiedzeń Rady Gminy Kunice odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz obchodziły 3 pary z terenu gminy Kunice.

Aktu wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Kunice – Józef Pieróg. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci otrzymali medale, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Wójt gminy złożył Jubilatom gratulacje i życzenia.
Życzymy Państwu, by Wasza miłość, która jest fundamentem Waszego związku trwała w zdrowiu jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat, i aby nigdy nie ustała.