Zebrania wiejskie z mieszkańcami Gminy

Zebrania wiejskie z mieszkańcami Gminy

Wójt Gminy Kunice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie organizowane w każdej miejscowości na terenie Gminy Kunice. Porządek obrad zebrań prezentuje się następująco:

  • Otwarcie zebrania.
  • Przedstawienie budżetu Gminy Kunice na 2023 rok.
  • Informacja Wójta Gminy Kunice dotycząca planowanych inwestycji na terenie gminy i sołectwa.
  • Dyskusja i sprawy różne dotyczące sołectwa.
  • Zamknięcie zebrania.

do pobrania: