Konkurs „Samorządowiec Przyjazny Młodzieży”

Konkurs „Samorządowiec Przyjazny Młodzieży”

Do 2 marca 2023 roku można zgłaszać kandydatury w konkursie „Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” organizowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej  Piotra Mazurka razem z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłosić kandydata może każda osoba fizyczna, organizacja pozarządowa. Kandydat  może również samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

https://www.gov.pl/web/pozytek/rada-dialogu-zmlodym-pokoleniem-oglasza-start-konkursu-samorzadowiec-przyjazny-mlodziezy