Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez ZUK Kunice Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez ZUK Kunice Sp. z o.o.

ZUK - logo

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.
dotyczy: Usługi wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.