Dzień Sołtysa

Dzień sołtysa

Drodzy Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich,
z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnych wspólnot. Życzę Państwu wielu sukcesów w realizacji planów i zamierzeń. Niech Państwa pełne oddania praca będzie źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Życzę również dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

z poważaniem
Józef Pieróg
Wójt Gminy Kunice

 

kwiaty