program dotacyjny Bat Grants

PTPP „pro Natura” jako beneficjent koordynujący projektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427), finansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, uruchomiło program dotacyjny Bat Grants. Projekty zgłaszane do Bat Grants muszą dotyczyć ochrony istniejących lub tworzenia nowych stanowisk niektórych gatunków nietoperzy.
Pierwszy nabór trwa do 24 kwietnia 2023.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do odwiedzenia zakładki Bat Grants na stronie projektu LIFE+ Podkowiec Towers https://lifepodkowiectowers.pl/bat-grants/zaproszenie-2/
Informację można także znaleźć na portalu FaceBook: https://www.facebook.com/podkowiec
Zapraszamy do składania wniosków.

https://lifepodkowiectowers.pl/bat-grants-pomoga-chronic-nietoperze/