Informacja z działalności Wójta

W dniu 21/03/2023 odbyły się ostatnie dwa spotkania Wójta z mieszkańcami Gminy Kunice.
Spotkania z Państwem zaplanowane były w każdej miejscowości i trwały od 07 marca. Dziękuję bardzo Państwu za poświęcony czas. Spotkania były bardzo ważne, zadawali Państwo trudne pytania, które są dla Was istotne. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół a Państwa uwagi będą analizowane i w miarę możliwości realizowane.
Jak mówiłem, przewiduję spotkania w cyklach półrocznych (chyba, że pojawiłaby się inna nagła potrzeba) a na podstawie swoich obserwacji widzę, że jest zainteresowanie tego typu inicjatywą.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg