Rozpoczynają się konsultacje społeczne: likwidacja ZUK w Kunicach i powołanie zakładu budżetowego oraz uchwalenie dopłat za dostawę wody i odbiór ścieków

Rozpoczynają się konsultacje społeczne: likwidacja ZUK w Kunicach i powołanie zakładu budżetowego oraz uchwalenie dopłat za dostawę wody i odbiór ścieków

Konsultacje społeczne w sprawie uzyskania opinii w temacie : likwidacja Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. i powołanie zakładu budżetowego oraz uchwalenie dopłat do zatwierdzonych stawek za dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości obowiązującej do 31 grudnia 2022r.

Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniach 23.03.2023 – 31.03.2023r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie uzyskania opinii w temacie : likwidacja Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o i powołanie zakładu budżetowego oraz uchwalenie dopłat do zatwierdzonych stawek za dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości obowiązującej do 31 grudnia 2022r.. Cel, przedmiot i forma konsultacji określone zostały w Zarządzeniu nr 39/23 Wójta Gminy Kunice z dnia 13 marca 2023r. Treść zarządzenia w załączniku.

 

do pobrania: