Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. (Konkurs nr 2023.01).
Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.
Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.
Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
• poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
• zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Więcej informacji w linku poniżej:
https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301