Nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2023 roku

Nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2023 roku

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2023 roku!
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

Projekty składane w 2023 roku mogą być również realizowane w ramach wprowadzonych w konkursie trzech ogólnopolskich ścieżek tematycznych:
1) „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.
2) „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami.
3) „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r., do godziny 23:59.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW (UWAGA ZMIANA): Wnioski do Konkursu składane są przez nowe narzędzie jakim jest Generator Społeczny pod adresem https://generatorspoleczny.pl/
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.
PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 60.000,00 zł
WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.
OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 15 maja do 31 grudnia 2023 r.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady pisząc na adres dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
KONSULTACJE TELEFONICZNE: pod numerem telefonu 608640901 lub 500 206 128

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:
Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:
1) 5 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJEtd-urrD4jGNEH8AazopmulrR0shy4PdCL
2) 12 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJEtcuihpj8iGNIZEE1Mh8XPtwZSwklLYYIu
3) 17 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/j/94768634186?pwd=NHlvek5vTXZ4bUpnUFBmOEhVUVlIQT09

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901
Ośrodek Dzialaj Lokalnie
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel. 500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”.

 

do pobrania:

 

plakat działaj lokalnie