Programy dotacyjne na modernizację kompleksów sportowych oraz rozwój lokalnej infrastruktury sportowej

Programy dotacyjne na modernizację kompleksów sportowych oraz rozwój lokalnej infrastruktury sportowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do wzięcia udziału w Programach dotacyjnych na modernizację kompleksów sportowych oraz rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Celem programów jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych oraz poprawa stanu technicznego wybudowanych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu.
Wnioskodawcami mogą być:
– instytucje państwowe
– gminy
– NGO
– szkoły
– kluby sportowe
– powiat
– związek JST

Poniżej linki do stron z ogłoszeniami konkursów:
1) Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”:
https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko–orlik-2012—edycja-2023

2) Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (edycja 2023):
https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej–edycja-2023