Informacja z działalności Wójta

W dniu 18/04/2023 w Urzędzie Gminy miało miejsce spotkanie z Panią Poseł Ewą Szymańską.
Omówione zostały bieżące sprawy ważne dla Gminy Kunice.
Wójt Gminy, Józef Pieróg, poinformował Panią Poseł, między innymi tematami, o odwołaniu złożonym przez Gminę Kunice do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w zakresie dotyczącym rozbiórki drogi Akacjowej w Spalonej.

 

spotkanie