Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe na platformie zoom

Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe na platformie zoom

Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

19 kwietnia o godz. 17:00
https://zoom.us/meeting/register/tJMpce6vrDIjHNLA1U9DiJ2oKxVjT0Ci8wDj

24 kwietnia o godz. 16:30
https://zoom.us/meeting/register/tJYvdeqqrTsiG9d5A3YMr3LKIJY_0BH2NQNH