Informacja z działalności Wójta

Informacja z działalności Wójta

W dniu 25.04.2023r. w Urzędzie Gminy w Kunicach odbyło się spotkanie Wójta Gminy z pracownikami Przedsiębiorstwa „Wody Polskie” oddział Legnica, podczas którego omówiona została sytuacja hydrologiczna w rejonie Jeziora Jaśkowickiego oraz terenu wokół cieku Niecka.Przedstawiciele Wód Polskich stwierdzili, że piętrzenie wody na cieku Niecka przez właściciela stawów rybnych zlokalizowanych w Jaśkowicach nie ma wpływu na podwyższony stan wody w tym na jeziorze i podtopienia okolicznych terenów. Zdaniem Wójta sytuacja ta ma wpływ na poziom wód w tym rejonie i negatywne oddziaływanie na posesje mieszkańców nad jeziorem i pobliskie tereny.

Poproszono o dodatkowe zweryfikowanie pomiarów i ustalenie precyzyjnych poziomów piętrzenie na stawach rybnych.Ponadto, Wójt wskazał pilną potrzebę oczyszczenia cieku Niecka na odcinku od ujścia do Kaczawy do miejscowości Jaśkowice, gdyż w wielu miejscach znajdują się przeszkody i osunięcia gruntu powodujące dodatkowe piętrzenia i zalewanie kolejnych pól uprawnych.W spotkaniu, pomimo wcześniejszych zapewnień, nie wziął udziału Dyrektor Przedsiębiorstwa „Wody Polskie” w Legnicy.

W spotkaniu uczestniczyli min.: Radny Powiatu Legnickiego oraz Radni Gminy Kunice z Jaśkowic i Kunic.