Interpelacje i zapytania złożone na LIII sesji Rady Gminy (27.04.2023 )oraz imienny wykaz głosowań radnych

Interpelacje i zapytania złożone na LIII sesji Rady Gminy (27.04.2023 )oraz imienny wykaz głosowań radnych

Imienny wykaz głosowania radnych z LIII sesji rady gminy Kunice: https://www.bip.kunice.pl/Document/6691
Interpelacje i zapytania złożone na LIII sesji Rady Gminy: https://www.bip.kunice.pl/Document/6690