Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla PES z całej Polski

Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla PES z całej Polski

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie  w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  pożyczki na preferencyjnych warunkach. Oferta skierowana jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obecnie Fundacja OIC Poland prowadzi nabór wniosków pożyczkowych od zainteresowanych podmiotów.

W projekcie można ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie.

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

 

Pożyczka płynnościowa

 • wartość pożyczki do 50 000 zł
 • okres spłaty do 48 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

 

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • zobowiązania handlowe
 • koszty użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie, półprodukty
 • koszty administracyjne
 • zakup drobnego wyposażenia

 

Pożyczka misyjna

 • wartość pożyczki do 100 000 zł
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie 0%
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
 • możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

 

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Oferta skierowana jest dla podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski:

– Fundacji
– Stowarzyszeń
– Warsztatów Terapii Zajęciowej
– Zakładów Aktywności Zawodowej
– Klubów Integracji Społecznej
– Centrów Integracji Społecznej
– pozostałych Podmiotów Ekonomii Społecznej

 

Składanie wniosków o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki należy przesłać pocztą na adres:

 

Fundacja „OIC Poland”

 1. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 41

mail: pozyczka@oic.lublin.pl

 

Szczegółowe informacje o pożyczkach wraz z informacją o wymaganych załącznikach do wniosku pożyczkowego zamieszczone są na stronie www.oic.lublin.pl.

 

Szczegółowy harmonogram wydarzeń publikowany jest w mediach społecznościowych Fundacji OIC Poland:

Facebook https://www.facebook.com/Polska-Fundacja-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Wspomagania-Rozwoju-Gospodarczego-OIC-Poland-132473986810340

Linkedin https://pl.linkedin.com/company/oic-poland?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F