Utwardzenie kostką betonową terenu rekreacyjnego w Grzybianach

Utwardzenie kostką betonową terenu rekreacyjnego w Grzybianach

Trwają prace polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową wraz z obrzeżami o wymiarach 10m/12m = 120m2, na terenie rekreacyjnym w miejscowości Grzybiany, Gmina Kunice, działka 369/1 obręb Grzybiany, realizowane w ramach uchwały mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego dla m. Grzybiany.

W wyniku pierwszego przeprowadzonego zapytania ofertowego otrzymaliśmy 6 ofert, najwyższa opiewała na kwotę 80.565,00 zł natomiast najniższa na 32.619,60 zł. Obie kwoty przekraczały środki finansowe jakie Gmina miała zadysponowane na realizację zadania.

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kolejnego zapytania, w wyniku którego otrzymaliśmy 7 ofert, najwyższą w kwocie 99.814,50 zł oraz dwie najniższe identyczne kwotowo w wysokości 25.000,00 zł. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty dodatkowej zadanie otrzymała firma NIXUS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Pawia 20A/6 52-235 Wrocław za kwotę 24.600,00 zł.

 

utwardzanie