Odeszła Pani Irena Westphal

Odeszła Pani Irena Westphal

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci
ś.p. Pani IRENY WESTPHAL.

 

Pani Irena zmarła w dniu 16.05.2023 roku w wieku 92 lat w Itzehoe w Niemczech, gdzie mieszkała od wielu lat.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 02.06.2023 roku o godz. 14.00 w Itzehoe.

Urodziła się  w Szczytnikach Małych na terenie gminy Kunice w Polsce, dorastała
na Śląsku. Później wyjechała do Niemiec, a w 1956 roku przeniosła się do Brühl w Nadrenii. Ponad 20 lat była członkinią Rady Miejskiej  Brühl, przez 10 lat była wiceburmistrzem,
a w latach 1994-1996 była pierwszą i jedyną kobietą na stanowisku Burmistrza Brühl.

To z Jej inicjatywy w dniu 29 kwietnia 1997 roku podpisane zostało Porozumienie
o wzajemnej Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Miastem Brühl a Gminą Kunice. W ramach wzajemnej współpracy gmina Kunice otrzymała dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w latach 1997-1998,
w  miejscowościach Spalona, Szczytniki Małe i Golanka Górna.

 Pani Irena była dla nas serdecznym, wieloletnim przyjacielem i autorytetem Była człowiekiem pomocnym i serdecznym. Mocno wpisała się w życie i rozwój naszej gminy.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci wspaniała kobieta, wybitny polityk i samorządowiec. Była i pozostanie Honorowym Obywatelem Gminy Kunice.

W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Gminy Kunice składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

 

Cześć Jej pamięci…

 

                                                                                              Józef Pieróg

                                                                                         Wójt Gminy Kunice