Interpelacje i zapytania złożone na LIV sesji Rady Gminy (25.05.2023 )oraz imienny wykaz głosowań radnych

Interpelacje i zapytania złożone na LIV sesji Rady Gminy (25.05.2023 )oraz imienny wykaz głosowań radnych

Imienny wykaz głosowania radnych z LIV sesji rady gminy Kunice: https://www.bip.kunice.pl/Document/6740
Interpelacje i zapytania złożone na LIV sesji Rady Gminy: https://www.bip.kunice.pl/Document/6739