Oświadczenie w przedmiocie uwag Radnych Rady Gminy Kunice dotyczących polityki kadrowej na sesji Rady Gminy Kunice w dniu 25 maja 2023r.

Oświadczenie w przedmiocie uwag Radnych Rady Gminy Kunice dotyczących polityki kadrowej na sesji Rady Gminy Kunice w dniu 25 maja 2023r.

Oświadczenie