Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw – ogłoszenie o naborze

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw – ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W PROGRAMIE DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

Macie pomysł na działania lokalne?
Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?
Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?
Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji / wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

6 czerwca 2022 roku startuje kolejny nabór wniosków do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną, która:

– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?

– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?

– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:

– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?

– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?

– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?

– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?

– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji / wsparcia
realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić:

– minimalnie 8000,00 zł

– maksymalnie 10 000,00 zł

Terminy naboru: 1-15 czerwca 2023 roku

REGULAMIN NABORU

GENERATOR WNIOSKÓW

 

UWAGA! W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z obowiązującymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie: www.generator.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma
minimum 30 młodych organizacji pozarządowych
15 grup nieformalnych lub/i samopomocowych

z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji konkursowej wynosi 450 000,00 zł.

 

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180!

Liczy się kolejność składnych wniosków – do wyczerpania limitów w każdej ze ścieżek,
w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.

 

Zwycięskie projekty będą realizowane od 1 sierpnia 2023 roku do 19 listopada 2023 roku.

 

W naborze, którego dotyczy niniejszy Regulamin, Operatorzy przewidzieli maksymalnie 3,5 miesiąca na realizację projektu.
Projekt może trwać krócej, ale nie mniej niż 1 miesiąc i nie może wykraczać poza ramy czasowe określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”  oraz  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkanki
i mieszkańców.

 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

 

 

 

31 maja i 5 czerwca 2023 roku | Spotkania animacyjne online w ramach naboru do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw
Szanowni Państwo!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie TRATWA i Fundacja UMBRELLA  zapraszają do uczestnictwa w spotkaniach online dotyczących projektów składanych w kolejnym naborze wniosków w ramach Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 

Zespół DFMI odpowie Państwu na wszelkie pytania dotyczące składanych projektów w 2023 roku!

Data: 31 maja 2023 roku
Dzień: środa
Godziny: 10.00 – 12.00
Miejsce: platforma ZOOM
(link do spotkania prześlemy Państwu mailowo)

Data: 5 czerwca 2023 roku
Dzień: poniedziałek
Godziny: 17.00 – 19.00
Miejsce: platforma ZOOM
(link do spotkania prześlemy Państwu mailowo)